Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 17.10.2012