Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 14.11.2012