Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 12.12.2012