Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 11.6.2014