Zápis z jednání Finančního a majetkového výboru ze dne 28.2.2024