Zápis z jednání Finančního a majetkového výboru ze dne 10.4.2024