Zápis z jednání bezpečnostní komise Rady MČ Praha 9 ze dne 28.5.2014