Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 18. 12. 2018