Zahajovací konference 17. a 18.4.2012 Frankfurt

Zahajovací
konference projektu INVOLVE

17. a
18. 4. 2012,  Frankfurt, Německo

(INVOLVE
Kick off meeting Frankfurt)

 

Ve dnech 17. A 18. dubna
2012 se ve Frankfurtu konala zahajovací konference projektu INVOLVE, pořádaná
vedoucím partnerem projektu, společností traffiQ –
Public Transport Authority Frankfurt. Akce se zúčastnili zástupci všech
partnerů projektu.

Projednány byly
administrace a čerpání rozpočtu projektu, plán práce a akcí pro další období,
uvedeny byly první úspěšné realizované postupy partnerů a partneři si předběžně
domluvili vzájemnou spolupráci na přenosu „good practices“.