Zádušní mše v kostele sv.Václava na Proseku

Ve věku nedožitých 95 let zemřel 18. prosince 2021 Miroslav Kuranda, archivář městské části Praha 9.

Byl to znalec dějin a historie městské části Praha 9 a její popularizátor s neobyčejně širokým rozhledem. Mimořádná osobnost, která se svému zájmu věnovala více než sedmdesát let. Založil mj. Vlastivědný klub Prahy 9, v němž soustředil pamětníky nejrůznějších místních událostí. Od nich čerpal doplňující informace, které obvyklé prameny nezachytily. Vše poté literárně zpracoval v mnoha publikacích, např. Prosek, Vysočany, Hrdlořezy, Libeň aj. Hodnota jeho díla spočívá především v zaznamenání specifických detailů vývoje naší městské části. Současně nafotografoval desetitisíce snímků a shromáždil další četné obrazové materiály, dokumentující a dokreslující vývoj celé lokality. Jakákoliv prezentace proměn deváté městské části se neobejde bez využití archivu, který vytvořil. V posledních letech žil v Domově seniorů v Novovysočanské a třídění „devítkového“ archivu se věnoval i ve svém vysokém věku.

Zádušní mše za Miroslava Kurandu se uskuteční v kostele sv. Václava na Proseku 4. ledna 2022 od 18 hodin.

text: mk

Miroslav Kuranda
Přílohy