Žádost o zaslání soupisu všech změn územního plánu od 1.1.2010 do 31.12.2020, které byly schválené zastupitelstvem Prahy 9 v k. ú. Prosek, Střížkov a Vysočany