Žádost o zaslání přehledu všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí vůči subjektu Arev Group s.r.o., u nichž nebyla uhrazena uložená sankce