Žádost o poskytnutí spisových řádů a spisových a skartačních plánů, příp. dalších vnitřních předpisů pro správu dokumentů ÚMČ Praha 9, platných od 1.1.2005 do současnosti

Z důvodu velkého objemu informací jsou poskytnuté dokumenty k nahlédnutí na odboru občansko správním ÚMČ Praha 9.

Související dokumenty
Přílohy