Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy, která byla uzavřena mezi Městskou částí Praha 9 a společností Kotelna Lihovarská s.r.o.