Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy nebo všech nájemních smluv vztahujících se k nemovitosti (pozemek parc. č. 72 v obci Praha, k.ú. Prosek) ve správě MČ Praha 9