Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných ÚMČ Praha 9 za období od 1. 4. 2020 až 30. 6. 2020 dle zák. č. 183/2006 Sb.., o územním plánování a stavebním řádu