Žádost o poskytnutí informací ve věci vydaných rozhodnutí OVÚR za období 1.7.2022 -30.9.2022