Žádost o poskytnutí informací ve věci – reklamní zařízení