Žádost o poskytnutí informací ve věci poskytnutí podkladů k záměru zpřístupnění Proseckého podzemí