Žádost o poskytnutí informací ve věci nově vysázených a kácených stromů v letech 2019 - 2020 na pozemcích městské části