Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s aplikací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob