Žádost o poskytnutí informací týkajících se výstavby rozšíření ZŠ U Elektry a výstavby v ul. Kabešova, Pod Harfou a Levobřežní