Žádost o poskytnutí informací týkajících se užívání pozemků veřejného prostranství