Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavebních povolení na pozemku parc. č. 1014/2, k. ú. Vysočany