Žádost o poskytnutí informací týkajících se staveb pro reklamu na pozemcích parc. č. 88/96, parc č. 87/1, k.ú. Hrdlořezy