Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 4029/1 v k. ú. Libeň