Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 1795/6 v k. ú. Vysočany