Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 1795/1 v k. ú. Vysočany