Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu (2 ks), umístěných na pozemku parc. č. 500/30, k.ú. Hrdlořezy