Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu (1 ks), umístěné na pozemku parc. č. 823/2, k.ú. Vysočany