Žádost o poskytnutí informací týkajících se ptactva