Žádost o poskytnutí informací týkajících se pronájmu nebytových prostor ZŠ Na Balabence klubu thajského boxu KTSO Praha J. V. a dotací poskytnutých MČ Praha 9 všem sportovním zařízením od roku 2010