Žádost o poskytnutí informací týkajících se „budovy a pozemků bývalé veterinární kliniky v ul. Odlehlá, parc. č. 1915/35 a 1915/34 v k. ú. Vysočany