Žádost o poskytnutí informací týkajících se 6 ks staveb pro reklamu při komunikaci Českobrodská, parc. č. 500/2, k.ú. Hrdlořezy