Žádost o poskytnutí informací týkajících se 4 staveb proreklamu, umístěných v k. ú. Libeň