Žádost o poskytnutí informací týkající se záměru prodeje bytových jednotek v domě č. p. 570 v k. ú. Vysočany