Žádost o poskytnutí informací týkající se staveb pro reklamu (6 ks), umístěné na pozemku parc. č. 297/1, k.ú. Vysočany