Žádost o poskytnutí informací týkající se staveb pro reklamu (5 ks), umístěných na pozemku parc. č. 3142, 3144/1, 4101/1, k.ú. Libeň a parc. č. 2007/8, 1895/3, k.ú. Vysočany