Žádost o poskytnutí informací týkající se staveb pro reklamu (5 ks), umístěných na pozemku parc. č. 1701/5 a 1497/1, k.ú. Vysočany a parc. č. 644/94, 644/6 a 644/7, k.ú. Prosek