Žádost o poskytnutí informací týkající se staveb pro reklamu (2 ks), umístěné na pozemku parc. č. 3343/8, k.ú. Vysočany