Žádost o poskytnutí informací týkající se stavby pro reklamu (1 ks), umístěné na pozemku parc. č. 916/2, k.ú. Vysočany