Žádost o poskytnutí informací týkající se stavby pro reklamu (1 ks), umístěné na pozemku parc. č. 1993/1, k.ú. Vysočany