Žádost o poskytnutí informací týkající se reklamních nosičů na pozemku parc. č. 70/1, v k. ú. Hrdlořezy