Žádost o poskytnutí informací o územních a stavebních řízeních týkajících se pozemků 183/1 a 183/2 k. ú. Prosek