Žádost o poskytnutí informací o smlouvách uzavřených MČ Praha 9