Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu vydaných pravomocných rozhodnutí o povolení výjimky a zamítnutí výjimky z ust. § odst. 2, 3 PSP v roce 2018