Žádost o poskytnutí informací k vlastníkovi komunikace na pozemcích parc. č. 3361, 3362, 3363 a 3924/1 v k. ú. Libeň