Žádost o poskytnutí informací k pozemkům parc. č. 962, 963, 964, 967, vše v k .ú. Vysočany za období od 1. 1. 2018 - doposud