Žádost o poskytnutí informace, zda na pozemcích parc. č. 1207/17, 1207/21, 1207/223 a 1207/233 v k.ú. Vysočany, je evidována veřejně přístupná účelová komunikace