Žádost o poskytnutí informace ve věci - zveřejnění na úřední desce